Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу
1. Загальні вимоги
2. Правила написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

НАКАЗ

09.06.2004 № 65

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

29 червня 2004 р. за № 792/9391

Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету

України з питань регуляторної політики та підприємництва

N 93 (z1330-05) від 17.10.2005

N 29 (z0376-06) від 27.03.2006)

З метою запровадження у дію частини сьомої статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (755-15) щодо встановлення вимог до написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу наказую:

1. Затвердити Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, що додаються.

2. Департаменту реєстрації та ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Єфремов О.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації його в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Третьякова С.І.

В. о. Голови                                                                                            К.Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

09.06.2004 № 65

Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

1. Загальні вимоги

1.1. Юридична особа повинна мати своє найменування. У найменуванні юридичної особи зазначаються її організаційно-правова форма (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим) та назва. Найменування юридичної особи викладається державною мовою. (Пункт 1.1 розділу 1 в редакції Наказів Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 93 (z1330-05) від 17.10.2005, № 29 (z0376-06) від 27.03.2006)

1.2. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм суб'єктів господарювання, установлених Цивільним (435-15) та Господарським кодексами України (436-15) та законами України. Юридична особа, крім повного найменування, може мати скорочене найменування.

1.3. Назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму (крім випадків, передбачених пунктом 1.8 цих Вимог).

1.4. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи.

1.5. У найменуванні юридичної особи приватного права забороняється використання найменувань органів державної влади, місцевого самоврядування та історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України. (Пункт 1.5 розділу 1 в редакції Наказу Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва № 93 (z1330-05) від 17.10.2005)

1.6. У назві юридичної особи не може бути використане слово "національний" у всіх відмінках, крім закладів (установ), які набувають статусу національного закладу (установи) України згідно з Указом Президента України від 16 червня 1995 року № 451 (451/95) "Про Положення про національний заклад (установу) України" (із змінами і доповненнями).

1.7. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

1.8. Найменування дочірніх підприємств, підприємств споживчої кооперації та підприємств об'єднань громадян або релігійних організацій можуть містити інформацію, яка вказує на залежність цих підприємств від таких юридичних осіб - засновників.

Найменування комунальних підприємств, державних та комунальних організацій (закладів, установ) можуть містити інформацію про засновника цієї юридичної особи. (Пункт 1.8 розділу 1 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва № 93 (z1330-05) від 17.10.2005)

1.9. Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво" тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ. (Пункт 1.9 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва № 93 (z1330-05) від 17.10.2005)

1.10. При написанні найменування відокремленого підрозділу юридичної особи слід додержуватись вимог, установлених пунктами 1.1, 1.2, 1.4 - 1.6, 2.1 - 2.4 цих Вимог.

 

2. Правила написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

2.1. Юридична особа, крім повного найменування (не більше ніж 182 символи), може мати скорочене найменування (не більше ніж 38 символів).

2.2. При написанні найменування юридичної особи використовуються букви українського алфавіту та такі розділові знаки та символи: лапки (" "), крапка (.), кома (,), дужки /()/, апостроф ('), дефіс (-), тире (-), знак (N), знак оклику (!), знак (/), а також, у разі необхідності, цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X). В установчих документах при заповненні реєстраційної картки використовуються прописні букви українського алфавіту (А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я). (Пункт 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва № 93 (z1330-05) від 17.10.2005)

2.3. Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи забороняється.

2.4. Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб'єкта господарювання (крім юридичних осіб, зазначених у дужках у пункті 1.1). Використання лапок у найменуванні юридичної особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань. (Пункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва № 93 (z1330-05) від 17.10.2005)

 

Директор

Департаменту реєстрації та

ліцензування Держпідприємництва України                                          О.Єфремов

 

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua