Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Про порядок застосування окремих положень Закону України "Про акціонерні товариства"

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Л И С Т

07.05.2009 № 5224

Про порядок застосування окремих положень Закону України "Про акціонерні товариства"

(Витяг)

29 квітня 2009 року набирає чинності Закон України "Про акціонерні товариства" (далі - Закон № 514-VI).

З метою запобігання порушенням норм чинного законодавства Держкомпідприємництво звернулося до Міністерства юстиції України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державного комітету статистики України з проханням надати роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону № 514-VI.

Після опрацювання отриманих відповідей повідомляємо таке.

Щодо порядку приведення діяльності відкритих/закритих акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону № 514-VI.

Згідно із частиною першою статті 5 Закону № 514-VI акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.

Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

Враховуючи те, що відповідно до Закону № 514-VI при "переході" закритих/відкритих акціонерних товариств у приватні/публічні акціонерні товариства їх правова основа - "акціонерне товариство" не змінюється, то приведення діяльності закритих/відкритих акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону № 514-VI проводитиметься через процедуру державної реєстрації внесення відповідних змін до статутів акціонерних товариств, у тому числі пов'язаних зі зміною найменування юридичної особи, відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Зазначений порядок "переходу" закритих/відкритих акціонерних товариств у приватні/публічні акціонерні товариства підтверджено роз'ясненням від 17.02.2009 р. № 3, яке затверджено Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо порядку застосування окремих положень Розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 17.02.2009 р. № 237 "Про акціонерні товариства" у зв'язку з набранням ним чинності", та роз'ясненнями, наданими листом від 10.04.2009 р. № 10/01/5752.

Щодо написання найменування акціонерних товариств відповідно до вимог Закону № 514-VI.

Частиною четвертою статті 3 Закону № 514-VI визначено, що повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство).

Згідно із Вимогами щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затвердженими наказом Держкомпідприємництва від 09.06.2004 р. № 65 та зареєстрованими в Мін'юсті 29.06.2004 р. за № 792/9391, у найменуванні юридичної особи зазначаються її організаційно-правова форма та назва.

Крім того, назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм суб'єктів господарювання, установленими Цивільним та Господарським кодексами України та законами України. Юридична особа, крім повного найменування, може мати скорочене найменування.

На даний час Держкомпідприємництво узгодило позицію щодо написання найменування приватних/публічних акціонерних товариств з Держкомстатом.

Таким чином, написання найменування акціонерних товариств публічного/приватного типу матиме вигляд: публічне акціонерне товариство "власне ім'я" та приватне акціонерне товариство "власне ім'я".

Крім того, скорочене найменування публічного акціонерного товариства матиме вигляд - ПАТ "власне ім'я", а скорочене найменування приватного акціонерного товариства матиме вигляд - ПрАТ "власне ім'я".

Стосовно поширення норм Закону України "Про акціонерні товариства" і Закону України "Про господарські товариства" на закриті та відкриті акціонерні товариства.

Пунктом 2 Прикінцевих положень передбачено, що через два роки з дня набрання чинності Законом № 514-VI втрачають чинність статті 1 - 49 Закону України "Про господарські товариства" у частині, що стосується акціонерних товариств.

За період з 29.04.2009 р. до 28.04.2011 р. акціонерні товариства до приведення у відповідність до норм Закону № 514-VI статуту та інших внутрішніх положень акціонерного товариства мають керуватись у своїй діяльності Законом України "Про господарські товариства" та відповідними підзаконними нормативно-правовими актами.

Акціонерні товариства, які починаючи з 29.04.2009 р. привели свою діяльність у відповідність до Закону № 514-VI, мають керуватись у своїй діяльності Законом України "Про акціонерні товариства" та відповідними підзаконними нормативно-правовими актами.

При цьому починаючи з 29.04.2009 р. всі акціонерні товариства, в тому числі ті, що ще не привели свою діяльність у відповідність до Закону № 514-VI, зобов'язані керуватись у своїй діяльності положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та Закону України "Про управління об'єктами державної власності", в тому числі тими, що внесені до зазначених законодавчих актів - Розділом XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні товариства".

Крім того, починаючи з 29.04.2011 р. усім акціонерним товариствам необхідно виконувати всі вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" в повному обсязі, в тому числі положення частини другої статті 20 щодо виключно бездокументарної форми існування акцій.

Таким чином, Закон № 514-VI надав можливість діючим акціонерним товариствам до приведення у відповідність своїх установчих документів, згідно із встановленим Законом строком, керуватися нормами Закону України "Про господарські товариства" у частині, що стосується акціонерних товариств.

Проте таким правом акціонерні товариства наділяються строком на два роки.

Стосовно внесення змін до статуту акціонерних товариств у разі збільшення розміру статутного капіталу.

Відповідно до пункту 6 прикінцевих положень у разі, якщо після набрання чинності Законом № 514-VI загальними зборами акціонерного товариства, створеного до набрання чинності цим Законом, прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства, деномінацію акцій та емісію цінних паперів, таке товариство зобов'язане привести свою діяльність у відповідність до цього Закону та внести відповідні зміни до статуту та інших внутрішніх документів товариства. Невнесення таких змін до статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, згідно із Законом № 514-VI, є підставою для відмови в державній реєстрації випуску цінних паперів цього товариства.

Отже, у разі якщо починаючи з 29.04.2009 р. загальними зборами відкритого/закритого акціонерного товариства прийнято рішення про зміну статутного капіталу товариства (збільшення або зменшення розміру статутного капіталу), деномінацію акцій та емісію цінних паперів, таке товариство зобов'язане привести свою діяльність у відповідність до Закону № 514-VI.

Прийняття загальними зборами рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства до набрання чинності Законом № 514-VI не є підставою для приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність до цього Закону та внесення необхідних змін до статуту та інших внутрішніх документів товариства.

Надані цим листом роз'яснення просимо довести до відома державних реєстраторів для врахування та використання їх в роботі. <...>

Заступник голови                                                                                          С.Третьяков

 

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua