Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Про розкриття інформації в загальному повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

26.05.2006 № 324

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2006 р. за № 698/12572

Про розкриття інформації в загальному повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів

(Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 481 від 22.05.2009)

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та статті 43 Закону України "Про господарські товариства", а також з метою розкриття інформації акціонерними товариствами перед власниками іменних цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:

1. Установити, що акціонерні товариства в загальному повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерних товариств, що публікується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку зазначають час і місце проведення зборів та порядок денний, до якого додається інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за рекомендованою формою (додаток).

2. Установити, що акціонерні товариства, створені після набрання чинності Законом України "Про акціонерні товариства", або статути яких приведені у відповідність з нормами цього Закону, з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 1000 осіб у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерних товариств, що публікується в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зазначають час і місце проведення зборів та порядок денний, до якого додається інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за рекомендованою формою (додаток). (Рішення доповнено пунктом 2 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 481 від 22.05.2009)

3. Керівнику апарату М.Непрану забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату М.Непрана.

 

Голова Комісії                                                                                            А.Балюк

 

Протокол засідання Комісії від 26.05.2006 р. № 17

 

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua