Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Про надання роз'яснень

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Л И С Т

10.04.2009 № 4010

Про надання роз'яснень

 

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Держкомпідприємництво) опрацював Ваше звернення від 11.03.2009 за № КНО-9.1/10 щодо надання роз'яснень стосовно порядку приведення статутів акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та повідомляє наступне.

29 квітня 2009 року набирає чинності Закон України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI (далі - Закон № 514-VI).

Відповідно до абзацу першого пункту 5 Розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 514-VI статути та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.

Положеннями Закону № 514-VI впроваджуються, зокрема, зміни до визначення "акціонерне товариство", яким, відповідно до частини першої статті 3 цього Закону, являтиметься господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, а також запроваджуються типи акціонерних товариств, які, згідно із частиною 1 статті 5 цього ж Закону, поділятимуться на публічні та приватні.

Також, зазначеним Законом встановлюється обмеження щодо кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства, який, відповідно до абзацу другого частини першої цієї ж статті, не може перевищувати 100 акціонерів.

Законом № 514-VI також врегульовується порядок утворення та припинення акціонерного товариства, порядок утворення і компетенція органів управління акціонерного товариства та регламентуються відносини між акціонерним товариством і його акціонерами, пов'язані із набуттям прав на акції акціонерного товариства тощо.

Як вже було згадано вище, даним Законом замінено види акціонерних товариств "відкрите акціонерне товариство" та "закрите акціонерне товариство" на типи - "публічне акціонерне товариство" та "приватне акціонерне товариство".

Звертаємо особливу увагу на те, що організаційно-правова форма господарювання "акціонерне товариство", визначена пунктом 3.2.1 Класифікації організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004 Державного класифікатору України, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 № 97, при цьому залишається незмінною.

Тому заміна видів акціонерних товариств "відкрите акціонерне товариство" та "закрите акціонерне товариство" на типи - "публічне акціонерне товариство" та "приватне акціонерне товариство" не є зміною організаційно-правової форми господарювання товариства.

Отже, з огляду на наведене вище, Держкомпідприємництво, підтримує запропонований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядок приведення у відповідність статутів та інших внутрішніх положень акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом № 514-VI, до вимог цього Закону, зазначений у її роз'ясненнях від 17.02.2009 за № 3 "Щодо порядку застосування окремих положень Розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні товариства" у зв'язку з набранням ним чинності", затверджених рішенням цієї Комісії від 17.02.2009 № 237.

Нагадуємо, що порядок внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи, встановлено частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Крім того, звертаємо також увагу на те, що відповідно до пунктів 2, 3 Розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 514-VI через два роки з дня набрання чинності цим Законом втрачають чинність статті 1-49 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682) у частині, що стосується акціонерних товариств, а до інших законодавчих актів, які тією чи іншою мірою також регламентують діяльність акціонерних товариств, передбачено, в порядку приведення у відповідність до положень Закону № 514-VI, внесення відповідних змін.

Одночасно нагадуємо, що відповідно до пункту 7 Розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 514-VI акціонерні товариства звільняються від сплати реєстраційного збору під час реєстрації змін до статуту товариства або статуту в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із цим Законом.

 

Заступник Голови                                                                                          С.І.Третьяков

 

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua