Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Готується до прийняття новий порядок збільшення та зменшення статутного капіталу АТ

Інформація щодо схвалення нового Порядку збільшення й зменшення статутного капіталу акціонерного товариства, про що прийнято рішення 4 вересня 2012 року, з’явилася ще в середині вересня, проте днями на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(далі - НКЦПФР або Комісія) даний проект Порядку офіційно оприлюднено.

У разі затвердження проекту профільними міністерствами та відомствами він прийде на заміну діючому, затвердженому рішенням ДКЦПФР № 1181 від 30 серпня 2011 року, тож слід розглянути, яких процедурних змін слід чекати емітентам акцій.

Зміни переважно покликані на приведення попереднього Порядку у відповідність до вимог Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», який впродовж останнього року суттєво змінився.

Основною новелою нового Порядку є встановлення обов’язковості оформлення і реєстрації проспекту емісії акцій не лише при відкритому, а й при закритому (приватному) розміщенні акцій. За діючою редакцією Порядку така процедура у випадку закритого розміщення акцій взагалі не згадується, що йде врозріз із останньою редакцією статті 30 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Крім того, новий Порядок передбачатиме, що рішення про залучення андерайтера до процедури збільшення (зменшення) статутного капіталу АТ може бути прийняте виключно загальними зборами акціонерів.

Крім того, даний Порядок має удосконалити механізм визначення ринкової вартості голосуючих акцій, належних акціонеру, при обов’язковому їх викупі товариством. Так, якщо такий  акціонер зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу, викуп його акцій здійснюється за ціною викупу, що дорівнює ринковій вартості акцій, якщо вища ціна викупу не затверджена рішенням загальних зборів акціонерів або наглядової ради (у разі коли наглядова рада відповідно до статуту наділена повноваженнями стосовно затвердження ціни викупу).

Порядок вніс деякі зміни до розкриття інформації емітентом цінних паперів у разі зміни статутного капіталу.  У випадках, коли акціонерне товариство відповідно до законодавства не зобов’язане публікувати повідомлення про проведення загальних зборів і не здійснює таку публікацію, визначення ринкової вартості акцій здійснюється станом на день, що передує першому дню надсилання акціонерам письмового повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. Даний пункт введено відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1591.

Загалом, даний Порядок не вносить радикальних змін до процедури збільшення/зменшення статутного капіталу акціонерного товариства, а лише уточнює попередній та усуває наявні прогалини, приводячи Порядок у відповідність до змін у законодавстві, а також передбачає певне розширення функцій загальних зборів акціонерів у процедурі збільшення/зменшення статутного капіталу АТ.
 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua